Others

Academic Year 2009-2010

Department: RE department

Event Date

Event Name

Organization

Rank

Name(s) of Student(s)

Class No.

Class

7/5/2010

漢語聖經協會2010第16屆聖經朗誦節

漢語聖經協會

Third
(Solo verse speaking in Putonghua)

Liang Yin Chak

18

3J

7/5/2010

漢語聖經協會2010第16屆聖經朗誦節

First
(Solo verse speaking in Cantonese)

Wan Ho

23

1J

7/5/2010

漢語聖經協會2010第16屆聖經朗誦節

First
親子小組

Chan Ka Wang

5

5J

7/5/2010

三四年級海報設計比賽

DBSPD 優異獎

劉永康
李康然
馬世霖
徐甄鍵 
林灝
王博鴻
馮嘉健
何汶睿
林樂軒
程灝朗

12
14
22
27
13
30
7
9
11
7

3P
3S
4D
4J
4J
4M
4P
4P
4P
4S