Putonghua

Academic Year 2010-2011

Event Date

Event Name

Organization

Rank

Name(s) of Student(s)

Class No.

Apr.11

普通話大使

普通話部門

最受歡迎大使

陳翰賢

林翱敦

鄧皓昌

鄭懷恩

歐子謙

周峻鏗

徐振庭

周伯儒

WONG TAK YIU

林巽良

6M(2)

6M(11)

6M(23)

4P(8)

6D(1)

5M(7)

4P(25)

4S(5)

4S(25)

6J(15)

 


 

Event Date

Event Name

Organization

Rank

Name(s) of Student(s)

Class No.

Class

30/5/2010

第五屆全港經典故事、小品、詩歌表演比賽

香港藝海語言藝術中心

季軍

董澤鋒

3P

25

 


Event Date

Event Name

Organization

Rank

Name(s) of Student(s)

Class No.

Class

11-12/2010

校際朗誦節

香港音樂協會

冠軍 (10人)

 

 

 

 亞軍(9人)

 

 

 

 

季軍(18人)

 

 

 

 

 

 

 

亞軍

黎逸朗

劉嘉朗

黎逸熙

楊鴻楠

李梓驄

唐嘉朗

黃德

胡澤宸

王溥渝

王溥渝

王煒衡

鍾育熹

趙旨駿

劉凱信

劉凱信

陳凱浩

趙汝曦

林暉

周翊滔

駱家熙

黃子晉

林維聰

袁智

陳君正

林傲峰

陳濟林

劉俊彥

李梓睿

吳啟洛

周伯儒

林暉

湯顥泓

沈德華

劉宇修

任衍熹

呂弘謙

鄧皓昌

拔萃男書院附屬小學一、二年級詩詞集誦
詩詞集誦

13

14

11

25

20

25

25

32

29

29

25

8

6

10

10

3

6

12

8

22

25

13

29

2

12

3

14

16

19

5

12

24

23

12

31

21

23

1D

2D

2J

2P

3P

4J

4S

5D

6J

6J

1P

2P

3S

4M

4M

5M

5M

5P

6J

1M

1S

2D

2J

2M

2P

2S

4J

4J

4S

4S

5P

5P

5P

6D

6D

6J

6M

 Event Date

Event Name

Organization

Rank

Name(s) of Student(s)

Class No.

Class

9/2010

「我愛中華」
第二屆青少年才藝大賽

香港資助小學校長會
香港教育工作者聯會

普通話講故事
亞軍

周伯儒

5

4S

第六屆
當代作家詩文朗誦比賽

蔡麗雙博士詩文朗誦協會
香港朗誦藝術語言中心

散文獨誦
亞軍

周伯儒

5

4S